Figo Fighter

 

                     

                 Måste ju försöka leva upp till namnet!