Figo Fighter

Delawere, kenneln där jag föddes.

Golden retrieverklubben, klubben som jag är med i.